De hot seat

2

Favoriete werkvorm van Esther Veldman

Deelnemers bereiden in groepjes van 3 à 4 mensen een één casus voor.
Dit groepje van drie tot vier deelnemers gaat tegenover de trainingsacteur (TA) zitten, op een rij. (Let op de zichtlijnen voor de rest van de groep die kijkt).
De eerste deelnemer begint het gesprek met de TA. Na ongeveer een minuut laat de trainer een belletje afgaan. De deelnemers uit het groepje dat bij de trainingsacteur zit, draaien één plek door. De tweede uit de groep zit nu tegenover de TA en gaat verder met het gesprek. Na een minuut gaat de bel weer. De groep schuift weer een stoel op. Dit gaat zo door tot alle deelnemers uit het groepje een deel van het gesprek met de acteur hebben gevoerd.
Dan volgt er een ronde van feedback van de trainer, de TA en de mensen die hebben gekeken.
Deelnemers mogen tijdens het spel een time-out nemen en overleggen. De anderen in het groepje mogen ook ‘time-out’ roepen als ze een tip hebben.

Waarom vind ik dit een fijne werkvorm?
Het steeds verwisselen van stoel zorgt voor tempo, er kunnen veel mensen even kort oefenen. De drempel ligt wat lager dan bij een 1-op-1 rollenspel.

bron: Kapok – werkvormen.info