Het verhaal van Frederiek Voskens | WWLA II 2008-2009

1

Frederiek Voskens vertelt hoe ze via het trainingsacteren is gekomen tot het oprichten van een gespecialiseerd bedrijf: PodiumT.